Κερασιές

Κεράσια, Τραγανά Εδέσσης

Δέντρο ζωηρό με ορθόκλαδη συμπεριφορά. Αργεί να μπει σε καρποφορία. Έχει υψηλή παραγωγικότητα και είναι ανθεκτικό σε παγετούς και ασθένειες. Ανθοφορεί ενδιάμεσα-όψιμα. Καρπός 8-9 γρ. σφαιρικός, καρδιόσχημος, τραγανός, με κόκκινη σκούρα επιδερμίδα. Σάρκα τραγανή, συνεκτική αιματόσαρκη με γλυκόξινη γεύση.

Χρόνος Ωρίμανσης: Ιούλιος

 

Κεράσια Γαλανά

Ροδοκίτρινο, προορίζεται για τη ζαχαροπλαστική. Από τις γλυκές ποικιλίες ιδιαίτερες προτιμήσεις συγκεντρώνει αυτή με τους μεγάλους, βαθυκόκκινους και χυμώδεις καρπούς.

Χρόνος Ωρίμανσης: Τέλος Ιουλίου

 

Κεράσια, Burlat - Μπουρλά

Μεγάλο, ημιτραγανό, σκούρο κόκκινο με κοντό μίσχο. Δέντρο μέσης παραγωγικότητας με ορθόκλαδη συμπεριφορά.

Χρόνος Ωρίμανσης: Μάιος.

.