Ο καλοκαιρινός βιολογικός λαχανόκηπος

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να δημιουργήσουμε τον δικό μας καλοκαιρινό βιολογικό λαχανόκηπο!

Περιμένουμε να στεγνώσει το χώμα για να αναλάβουμε δράση, όμως αυτή δεν μπορεί να είναι αποσπασματική αν θέλουμε να καλλιεργούμε βιολογικά, αλλά μέρος ενός μακρόχρονου σχεδίου. Αυτό που κάναμε χθες θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της σημερινής μας προσπάθειας και αυτό που κάνουμε σήμερα, της αυριανής.

Θα μας βοηθήσει πολύ αν κάνουμε ένα σχεδιάγραμμα του χώρου και κάθε χρόνο καταγράφουμε αυτά που καλλιεργούμε, γιατί η αμειψισπορά όσο και η απολύμανση του εδάφους, μας βοηθούν πολύ για να χρειαζόμαστε λιγότερες επεμβάσεις.

Εξ ίσου σημαντικά είναι η κατάλληλη λίπανση, το σωστό πότισμα, η στήριξη και το κλάδεμα προστασίας άλλα και παραγωγικότητας των φυτών μας.

Αµειψισπορά, λίπανση, πότισµα, στήριξη, κλάδεµα παραγωγικότητας, πρόληψη ασθενειών και ηλιοαπολύµανση.

Στην ομιλία του κ. Σαββίδη που ακολουθεί αναπτύσσονται τεχνικές για το πώς μπορεί να οργανωθεί ένας μικρός ή μεγάλος βιολογικός λαχανόκηπος και αναλύονται θέματα όπως η αμειψισπορά, η απολύμανση των κήπου, το σωστό πότισμα του κάθε φυτού, το κλάδεμα προστασίας, αλλά και τρόποι για να αυξήσουμε με φυσικό τρόπο την παραγωγικότητα των φυτών μας.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ίδια η αρχιτεκτονική ενός λαχανόκηπου και συγκεκριμένα το πού θα φυτεύσουμε το κάθε είδος, ενώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τόσο τη φορά του ήλιου, όσο και τις καλλιέργειες που είχαμε την περσινή χρονιά στο ίδιο σημείο.